Stichting Vrienden van 5MW

Stichting Vrienden van 5MW bestaat sinds 2014 en werd in het leven geroepen om extra activiteiten voor school te organiseren. Aanvankelijk vanuit het idee om ouders meer te betrekken. Zo deed de stichting eerst een beroep op de expertise van ouders, zoals tijdens de Vriendendag, en vroeg daarnaast om een extra financiële bijdrage om verrijkende activiteiten te organiseren.

Sinds 2024 haalt het bestuur van de stichting via donaties en schenkingen geld op om cultuureducatie in de breedste zin van het woord mogelijk te maken.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Vrienden van 5mw is om cultuureducatie in de breedste zin van het woord op school mogelijk maken en kinderen op die manier een brede algemene kennis en creatieve vaardigheden bij te brengen. De stichting doet dit door extracurriculaire activiteiten te organiseren die in het teken staan van kunst, cultuur, natuur, wetenschap en techniek.

Deze activiteiten kunnen alleen mogelijk worden gemaakt door donaties en schenkingen van ouders en eventueel bedrijven. Zij dragen vrijwillig bij via eenmalige donaties of door middel van een langlopende periodieke donatievorm.

ANBI-status

De Stichting Vrienden van 5mw heeft de status van Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI). Door die status zijn periodieke schenkingen aan de stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Ook eenmalige giften zijn aftrekbaar. In dat geval geldt wel een drempel- en maximumbedrag.

Zie voor de exacte regeling voor giften de website van de Belastingdienst.

Bestuur

Jessica
van den Born

Voorzitter

Vincent
Partington

Penningmeester

Claudia
Pietryga

Secretaris

Claudia Temperilli

Algemeen bestuurslid

Johannes
de Boer

Algemeen bestuurslid

Statuten en convenant

De Stichting Vrienden van 5mw is opgericht op 3 september 2014 door mr. C.H.T. Koetsier, notaris NautaDutilh te Amsterdam. Afschrift notulen is beschikbaar op aanvraag.