De Stichting

Al langere tijd leefde het idee dat het mogelijk zou zijn om extra activiteiten rond de school te organiseren door ouders meer te betrekken, een beroep te doen op hun expertise én ze te vragen om een extra financiële bijdrage voor verrijkende activiteiten. Daarvoor is in het voorjaar van 2014 de ‘Stichting Vrienden van 5mw’ opgericht.

Doelstelling

Doel van de Stichting Vrienden van 5mw is op school verrijkende activiteiten te (helpen) organiseren op het gebied van kunst, cultuur, natuur, wetenschap, techniek, maatschappelijke thema’s, sport en spel.

We willen ouders meer betrekken bij het inhoud geven aan en organiseren van deze onderwerpen op school. Door het werven van (ouder)donaties, subsidies en sponsors kunnen we extra of beter materiaal, trainingen en externe inspiratie voor de school verzorgen.

Dit alles om het leerklimaat op 5mw te verrijken en kinderen ruimere mogelijkheden te bieden hun kwaliteiten te leren kennen en ontwikkelen.

ANBI Status

De Stichting Vrienden van 5mw heeft de status van Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI). Door die status zijn periodieke schenkingen aan de Stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar! Ook eenmalige giften zijn aftrekbaar. In dat geval geldt wel een drempel- en maximumbedrag.

Zie voor de exacte regeling voor giften de website van de Belastingdienst.

Bestuur

Ruben de Winther

Voorzitter

Eveline Goes

Penningmeester

Imke Nollet

Secretaris

Bárbara Millán

Algemeen bestuurslid

Statuten en Convenant

De Stichting Vrienden van 5mw is opgericht op 3 september 2014 door mr. C.H.T. Koetsier, notaris NautaDutilh te Amsterdam. Afschrift notulen is beschikbaar op aanvraag.