Maak cultuuronderwijs (blijvend) mogelijk!

Kunst- en cultuuronderwijs is van onschatbare waarde. Wist je dat uit onderzoek blijkt dat cultuureducatie bijdraagt aan de algemene en creatieve ontwikkeling van kinderen? Ze leren niet alleen hun eigen creativiteit te ontplooien, maar ook reflecteren, hun emoties uiten, de wereld beter begrijpen en cultuur waarderen. Stichting Vrienden van 5MW maakt cultuureducatie in de breedste zin van het woord mogelijk. Vind jij het ook belangrijk dat onze kinderen zich op een verrijkende manier blijven ontwikkelen? 

Draag jij cultuureducatie een warm hart toe? Doe dan eenmalig een schenking of word vriend van de stichting en draag als periodiek donateur minimaal vijf jaar financieel bij.

Stichting Vrienden van 5MW heeft een ANBI-status. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Wil je precies weten hoe dit werkt? Bekijk de regeling voor giften op de website van de Belastingdienst.

Ja, ik wil doneren

Ik doe een eenmalige donatie

 • Eenmalig doneren
 • Of meerdere keren, maar zonder verplichting
 • Je zit niet vast aan een aantal jaar
 • Geen overeenkomst nodig met de stichting
 • Minder belastingvoordeel (alleen het bedrag boven een drempelbedrag is aftrekbaar).


  Ik word vriend en doneer vijf jaar

  • Minimaal vijf jaar periodiek doneren
  • Elk jaar hetzelfde bedrag
  • Overeenkomst nodig met handtekeningen van donateur en stichting
  • Groot belastingvoordeel: ontvang afhankelijk van je inkomen en het jaar 37,35% of 49,5% retour.
  • Zie voor de exacte regeling voor giften de website van de Belastingdienst.
  • Je kunt een overeenkomst niet met terugwerkende kracht laten ingaan: eerdere donaties worden niet meegerekend bij de periode van vijf jaar.
  De visie van school op cultuuronderwijs

  Op de 5e Montessorischool maken kinderen op een speelse en zelfstandige manier kennis met kunst en cultuur. Ze leren er open voor te staan en ontdekken dat ze er plezier aan kunnen beleven en ontwikkelen niet alleen zichzelf, hun creatieve vaardigheden, maar leren ook reflecteren op hun eigen werk, dat van anderen, leren hun emoties te uiten en leren over de wereld.

  We sluiten aan bij de Montessorigedachte

  We streven ernaar cultuureducatie op 5MW aan te laten sluiten bij het gedachtegoed van Maria Montessori en de Montessori-werkwijze. Hierbij staan zelf ontdekken, zelfstandig werken en het leren rekening te houden met anderen (samenwerken) en de omgeving centraal. Er is sprake van een koppeling, (vakken)integratie tussen BEVO en kosmisch onderwijs. Cultuureducatie op school is erop gericht de kinderen open te laten staan voor verschillende culturele uitingen en deze te leren bekijken en te beschouwen. We leren de kinderen hierover te reflecteren. Tevens bevorderen we de creatieve ontwikkeling van de kinderen door binnen de acht jaar die een kind op onze school zit de verschillende disciplines herhaaldelijk, op verschillende wijzen aan bod te laten komen.

  We vinden het belangrijk de kinderen te enthousiasmeren

  Cultuureducatie moet uitnodigend en ontdekkend zijn. Wij willen de kinderen nieuwe dingen laten ervaren en uitproberen. Cultuureducatie is binnen onze school gericht op verkennen, leren en het verhogen van de eigen vaardigheden. Wij willen dat werken aan en denken over cultuureducatie de nieuwsgierigheid verhoogt en de brede ontwikkeling van de kinderen stimuleert.

  We willen de kinderen leren kijken en beschouwen

  We vinden dat cultuureducatie zowel receptief als actief moet worden aangeboden. Door kunst en cultuur te leren beschouwen krijgen de kinderen de mogelijkheid daar een eigen mening over te vormen. De leerlingen worden zich bewust van hun eigen omgeving en leren een kritische blik te vormen ten aanzien van bijvoorbeeld de media en reclames. De persoonlijke ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. De rol van de leerkracht is het de kinderen ontvankelijk te maken voor kunst en cultuur. De kinderen leren gevoelens en ervaringen uit te drukken en ze leren er mee te communiceren. Ze leren op het eigen werk en dat van anderen te reflecteren.