Kom uit je hoofd en werk met je handen!

Beeldende vorming is essentieel voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. Daarom wil de 5mw een geschoolde vakdocent aanstellen. De reguliere bekostiging vanuit de overheid maakt dit niet mogelijk en daarom vragen wij om uw bijdrage.

Wij vragen ouders de school te steunen door te doneren aan onze Stichting. U kunt periodiek doneren of eenmalig.

Wij zijn een stichting met ANBI-status. Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen. Zie voor de exacte regeling voor giften de website van de Belastingdienst.

Doneer!

Eenmalige donaties

 • Eenmalig of meerdere malen
 • Geen verplichting voor minimaal aantal jaren
 • Geen overeenkomst nodig met de Stichting
 • Minder belastingvoordeel (alleen het bedrag boven een drempelbedrag is aftrekbaar)


  Periodieke donaties

  • Minimaal vijf jaar
  • Elk jaar zelfde bedrag
  • Overeenkomst nodig met handtekeningen van donateur en Stichting
  • Groot belastingvoordeel: ontvang 37,35% of 49,5% retour (afhankelijk van uw inkomen en het jaar) of anders verwoord: voor hetzelfde geld geeft u meer. Zie voor de exacte regeling voor giften de website van de Belastingdienst.
  • U kunt een overeenkomst niet met terugwerkende kracht laten ingaan: eerdere donaties worden niet meegerekend bij de periode van vijf jaar
  De visie van school op bevo onderwijs

  Kern van cultuureducatie op de 5e Montessorischool is het de kinderen bij te brengen open te staan voor en kennis te maken met culturele uitingen. Hieraan plezier te beleven en te ontdekken wat de mogelijkheden binnen een bepaalde cultuur zijn.

  Bij het realiseren van bovenstaande visie gaan we van onderstaande gedachten uit:

  We sluiten aan bij de Montessorigedachte

  We streven ernaar cultuureducatie op 5MW aan te laten sluiten bij het gedachtegoed van Maria Montessori en de Montessori werkwijze. Hierbij staan zelf ontdekken, zelfstandig werken en het leren rekening te houden met anderen (samenwerken) en de omgeving centraal. Er is sprake van een koppeling, (vakken)integratie tussen BEVO en kosmisch onderwijs. Cultuureducatie op onze school is er op gericht de kinderen open te laten staan voor verschillende culturele uitingen en deze te leren bekijken en te beschouwen. We leren de kinderen hierover te reflecteren. Tevens bevorderen we de creatieve ontwikkeling van de kinderen door binnen de acht jaar die een kind op onze school zit de verschillende disciplines herhaaldelijk, op verschillende wijzen aan bod te laten komen.

  We vinden het belangrijk de kinderen te enthousiasmeren

  Cultuureducatie moet uitnodigend en ontdekkend zijn. Wij willen de kinderen nieuwe dingen laten ervaren en uitproberen. Cultuureducatie is binnen onze school gericht op verkennen, leren en het verhogen van de eigen vaardigheden. Wij willen dat werken aan en denken over cultuureducatie de nieuwsgierigheid verhoogt en de brede ontwikkeling van de kinderen stimuleert.

  We willen de kinderen leren kijken en beschouwen

  We vinden dat cultuureducatie zowel receptief als actief dient te worden aangeboden. Door kunst en cultuur te leren beschouwen krijgen de kinderen de mogelijkheid daar een eigen mening over te vormen. De leerlingen worden zich bewust van hun eigen omgeving en leren een kritische blik te vormen ten aanzien van bijvoorbeeld de media en reclames. De persoonlijke ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. De rol van de leerkracht is het de kinderen ontvankelijk te maken voor kunst en cultuur. De kinderen leren gevoelens en ervaringen uit te drukken en ze leren er mee te communiceren. Ze leren op het eigen werk en dat van anderen te reflecteren.